TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

documente supuse dezbaterii membrilor

Potrivit prevederilor Art. 10, Capitolul VI - Transparență decizională din cadrul Regulamentului privind înființarea, organizarea și funcționarea grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România, documentele elaborate de grupurile de lucru se supun procedurii de consultare a membrilor OAR și formulării de amendamente.

_________________________________________

Documentul supus dezbaterii membrilor OAR:

Norme metodologice privind finanțarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul arhitecturii (27 octombrie 2008)

Inițiator proiect de modificare:

arh. Ana Maria Zahariade,vicepreședinte OAR, coordonator al GL Concursuri, Parteneriate și Cultură organizațională

arh. Daniela Calciu, membru CN și GL Concursuri

_________________________________________

15 februarie 2016

Procese verbale ale ședințelor de elaborare a proiectului

Forma finală a propunerii de modificare a Normelor metodologice privind finanțarea proiectelor culturale și editoriale va fi înaintată spre aprobare Consiliului Național al OAR, potrivit prevederilor regulamentului grupurilor de lucru ale Ordinului.

_________________________________________

 
Dragi colegi,  


În primul rând, vă urez să aveți UN 2016 AȘA CUM ÎL DORIȚI!
În al doilea rând și după cum am promis în CN/decembrie 2015, am lucrat la Normele metodologice pentru finanțarea de proiecte culturale și editoriale din timbrul de arhitectură și vi le prezint pentru observații. (După cum vedeți, am ocolit vacanța de Sărbători.)  

Conform Regulamentului pentru grupurile de lucru, vă rog să ne trimiteți observațiile dvs. în termen de 10 zile calendaristice, adică până la 16 ianuarie 2016.

Vă prezint mai jos ideile care au stat la baza modificărilor aduse Normelor metodologice privind finanțarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul arhitecturii, din 27 octombrie 2008, după care funcționa selecția și finanțarea, precum și rescrierea acestui document și a anexelor lui:

1. Normele existente au suferit variate modificări pe parcursul 2008-2015, în urma observațiilor rezultate din experiențele anuale acumulate. Prin aceste modificări succesive ele și-au mai pierdut din coerența inițială și nu mai fac față tuturor noilor situații ivite. Deci le-am pus într-un sistem care să le lege coerent, în conformitate cu strategia culturală a OAR.

2. În elaborarea prezentelor documente, am urmărit cu atenție și sensurile modificărilor aduse în timp procedurilor AFCN, care s-au simplificat și nuanțat mult în urma confruntării cu realitatea. Credem că e bine să fim în concordanță cu o procedură “oficială”.

Ca urmare, am preluat din ideile AFCN (așa cum s-a procedat și cu normele din 2008, de altfel), dar încercând să le nuanțăm și adaptăm la specificul proiectelor culturale care intră în strategia OAR. Din această adaptare au rezultat: (1) simplificarea criteriilor și (2) criteriile nuanțate pentru diversele categorii de proiecte specifice (proiecte culturale, anuale, itinerare expoziții, proiecte editoriale).  
 
3. Strategia OAR pentru finanțarea proiectelor culturale s-a consolidat prin experiența acestor opt ani, apărând necesitatea trecerii într-o nouă etapă, mai exigentă dar mai eficientă pentru diseminarea publică a culturii arhitecturale și urbane.  

Până acum s-a căutat în special stimularea cantitativă a unor astfel de proiecte, iar această strategie a dat rezultate. După cum o arată experiența de până acum, elaborarea de proiecte culturale și sensul lor au intrat în obișnuința publică și profesională. Ideea de perspectivă constă în stimularea calității, a credibilității proiectelor și a eficienței lor, ceea ce presupune și responsabilizarea sporită a solicitanților.  

Aceasta a adus schimbări la articolele privind: (1) documentația depusă pentru finanțare, (2) criteriile de acordare a punctajului, (3) modul de acordare a finanțării, raportarea și (4) expunerea publică a proiectelor.  
În concordanță cu această strategie, noutatea mare este că, odată ce un proiect s-a acceptat ca punctaj, finanțarea se dă după cum este cerută, cu anumite reglări prevăzute în procedură (care există și la AFCN).  

4. Pentru proiectele prioritare ale OAR (prevăzute în buget și aprobate în CN), metodologia și criteriile sunt în curs de elaborare, ceea ce va face obiectul unui document aparte care va fi supus discuției.  


Dragi colegi,
Așteptăm cu încredere observațiile dumneavoastră, pe care le vom sintetiza și la care vom răspunde în termen de 10 zile (27 ianuarie 2016), conform reglementărilor pentru grupuri de lucru.

Urându-vă, încă odată, toate cele bune, vă mulțumim pentru ajutor.

În numele Grupului de lucru Concursuri/Parteneriate,  
Ana Maria Zahariade
Vice-președinte OAR 

__________________________________________

Termen transmitere observații în formă scrisă, motivate și semnate de către membri: 16 ianuarie 2016

Termen elaborare răspuns la observații: 27 ianuarie 2016

Observațiile și propunerile de modificare la varianta propusă a documentului vor fi transmise pentru centralizare pe adresa de e-mail a OAR, anume office@oar.org.ro

DOCUMENTAȚIE SUPUSĂ DEZBATERII MEMBRILOR OAR 

_______________________________________________________________________________