SISTEMUL INFORMATIC AL ORDINULUI

De ce este util un sistem informatic al activității Ordinului?


1. Pentru că ne eficientizează activitatea zilnică la nivel naţional, ne ajută să eliminăm operaţiuni birocratice consumatoare de timp şi permite în timp real livrarea de informaţii.

2. Deoarece ne pune în poziţia avantajoasă de a oferi date şi informaţii relevante despre construire şi arhitectură, prin datele agregate din cererile de dovadă de luare în evidenţă a proiectelor.

3. Fiindcă ne permite emiterea de solicitări pertinente şi obiectiv justificate în relaţie cu autorităţile publice, pentru o politică pentru arhitectură asumată. 

4. Putem oferi astfel clientului din piaţa de servicii de arhitectură posibilitatea justă de a-şi cunoaşte mai bine arhitectul, de a alege un arhitect pe bază de competenţe şi de experienţă şi de a fi protejat de fraudă. 

5. Astfel poate exista o verificare directă a dovezilor de luare în evidenţă emise de filiale, de către autorităţile publice şi de către client, eliminîndu-se posibilitatea de fraudă.

__________________________________________________  

SIOAR PENTRU OAR

 • Sistemul informatic este o platformă de management integrat al activităţii Ordinului, printr-o soluție software pentru modelarea principalelor fluxuri de lucru din cadrul Ordinului Arhitecţilor din România.
 • SIOAR permite tuturor filialelor Ordinului activitatea în cadrul aceluiași sistem, bazat pe aceleaşi date şi formulare de introducere a datelor, garantând astfel comparabilitatea şi consistenţa documentelor emise de Ordin pe întreg teritoriul României.
 • SIOAR arhivează activitatea şi documentele emise prin el, astfel încât să poată fi găsite uşor, să fie sigure şi să nu necesite spaţiu de depozitare. 
 • SIOAR permite interogarea de date şi generarea de rapoarte, putând astfel oferi o imagine în timp real a evoluţiei activităţii pe piaţa serviciilor de arhitectură, a numărului de arhitecţi, a investiţiilor în planificare, a tipurilor de construcţii, a funcţiunilor şi a bugetelor alocate investiţiilor, toate raportat la unităţile teritorial administrative predefinite.

__________________________________________

SIOAR PENTRU ARHITECT

 • SIOAR îţi dă posibilitatea de a-ţi expune, dacă doreşti, profilul profesional într-un mod sintetic şi accesibil.
 • SIOAR scurtează drumurile pe care trebuie să le faci pentru obținerea unor documente din partea filialei sau a Ordinului. Prin accesarea contului propriu se pot completa cereri pentru diferitele documente emise de OAR, iar odată documentul emis vei fi notificat că îţi stă la dispoziţie pentru download, ca document autentificat printr-un cod unic. 
 • SIOAR creşte eficienţa timpului tău, reducând timpul necesar pentru birocraţie.
 • SIOAR arhivează central toate operaţiunile şi îţi dă acces la documentele proprii, fără ca tu să le mai duci grija.
 • SIOAR permite uploadarea de documente atunci când acest lucru este necesar.
 • SIOAR permite cererea şi eliberarea dovezii de luare în evidență pe bază electronică, fără deplasări inutile.

_________________________________________

SIOAR PENTRU INTERESUL PUBLIC

 • SIOAR autentifică prin numărul de cod unic toate dovezile de luare în evidenţă emise prin el şi oferă astfel o transparentizare, în sensul responsabilităţii faţă de interesul public pe care Ordinul o are. 
 • SIOAR permite oricui să caute un arhitect în funcţie de profilul profesional şi de locaţia adresei profesionale. 
 • SIOAR permite identificarea imobilelor pentru care s-a emis o dovadă de luare în evidenţă a proiectului pe hartă.
 • SIOAR permite identificarea, în funcţie de Proiectantul de specialitate trecut pe panoul de şantier, a arhitecţilor angajaţi în firma respectivă, oferind o evidență pe care anexele la Legea nr. 50/1991 nu o conferă. 
 • SIOAR permite oricui să verifice statusul profesional al unui arhitect conform TNA.

 

ACCESEAZĂ SIOAR