SESIUNEA DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE A PROIECTELOR EDITORIALE

9, 10 mai 2015

REZULTATE

 

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a proiectelor editoriale a avut loc în perioada 9, 10 mai 2015, la sediul Ordinului Arhitecților din România din strada Pictor Arthur Verona nr. 19, București. La această sesiune de finanțare au fost înscrise 32 de proiecte, între care 24 de cărți și 8 reviste / publicații anuale.

Suma disponibilă pentru finanțare cărți - 300.000 de lei

Suma solicitată pentru finanțare cărți - 937.205,9 lei

Suma acordată pentru finanțare cărți - 312.850 de lei

Suma disponibilă pentru finanțare reviste - 200.000 de lei

Suma solicitată pentru finanțare reviste - 408.785 de lei

Suma acordată pentru finanțare reviste - 187.304 lei

  1. În termen de cel mult 10 zile de la comunicarea rezultatelor se pot formula contestaţii către OAR - 30 mai 2015, termen limită pentru transmiterea contestațiilor. Acestea se vot transmite la OAR, pe adresa de mail office@oar.org.ro sau pe fax, la nr. 021 317 26 34.
  2. În termen de 5 zile o comisie special constituită prin hotărâre a Consiliului naţional va soluţiona contestaţiile. Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.
  3. După finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor, Colegiul director va aproba prin hotărâre alocarea finanţărilor.
  4. După emiterea hotărârii de alocare a finanţării se încheie contractul de finanţare cu OAR în termen de cel mult 30 de zile. Se consideră că finanţarea nu a fost acceptată în cazul în care solicitantul finanţării nu semnează contractul în termenul de 30 de zile.

Comisia de evaluare a proiectelor editoriale, sesiunea 9, 10 mai 2015

profesor Ruxandra Demetrescu, istoric de artă - președintele Comsiei

Kazmer Covacs, arhitect - membru titular

Dana Vais, arhitect - membru titular

profesor Vintilă Mihăilescu, antropolog - titular

Adrian Majuru, istoric - titular

 

RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE

CENTRALIZATORUL REZULTATELOR

FIȘELE DE PROIECT ALE CERERILOR DE FINANȚARE