SESIUNEA DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE A PROIECTELOR CULTURALE
ALE ASOCIAȚIILOR ȘI ALE FUNDAȚIILOR

16, 17 mai 2015

REZULTATE

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a proiectelor culturale ale asociațiilor și ale fundațiilor a avut loc în perioada 16, 17 mai 2015, la sediul Ordinului Arhitecților din România din strada Pictor Arthur Verona nr. 19, București. La această sesiune de finanțare au fost înscrise 41 de proiecte, din care unul singur a fost descalificat.

Suma disponibilă pentru finanțare proiecte culturale - 300.000 de lei

Suma solicitată pentru finanțare proiecte culturale - 1.291.666,09 lei

Suma acordată pentru finanțare proiecte culturale - 296.747,25 de lei

PROCEDURA DE  ACORDARE A FINANŢĂRII:

După 17 mai 2015 vor fi anunţate rezultatele în cel mult 10 zile.

În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării rezultatelor, solicitanţii care nu au primit finanţare pot formula contestaţie la comisie. Comisia de selecţie, evaluare şi acordare a finanţării va hotărî soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acesteia/acestora. Hotărârea comisiei este definitivă.

Contestațiile se pot trimite

  • pe adresa de e-mail office@oar.org.ro
  • pe fax, la 021.317.26.34

După expirarea termenului de soluţionare a posibilelor contestaţii, alocarea sumelor se va face prin hotărâri ale forurilor de conducere ale OAR şi, ulterior, se vor putea încheia contractele de finanţare.

Comisia de evaluare a proiectelor culturale - sesiunea 16, 17 mai 2015

arh. Mihaela Criticos, președintele comisiei

arh. Constantin Gorcea, membru

Petru Lucaci, pictor - membru

arh. Dorin Ștefan, membru

arh. Nicolae Țarălungă, membru

 

RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE

CENTRALIZATORUL REZULTATELOR

FIȘELE DE EVALUARE ALE PROIECTELOR DEPUSE