SONDAJ ONLINE                                                                                             PRIORITĂȚI ALE MEMBRILOR OAR

 

Acţiuni prioritare propuse de membrii OAR //

Rezultatele sondajului derulat în cadrul Ordinului

update februarie 2016

La sfârșitul anului trecut, mai mulți arhitecți organizați în câteva grupuri de inițiativă au propus și au cerut forurilor de conducere ale Ordinului mai multe tipuri de acțiuni. În acest sens, au avut loc discuții organizate atât de către Filiala teritorială București a OAR, cât și la sediul central al Ordinului, iar doi dintre inițiatorii unei petiții au fost invitați și au participat la ședința Consiliului Național al OAR din decembrie 2015. În urma acestor demersuri, s-a conchis ca diferitele propuneri să fie centralizate și comparate, pentru identificarea punctelor comune.

Pe 11 decembrie 2015, Filiala teritorială București a OAR a lansat  UN SONDAJ în rândul membrilor referitor la posibile teme prioritare abordabile de către Ordin în perioada următoare. De remarcat este faptul că acest sondaj a fost demarat de Filială, pe baza propunerilor unor membri ai acesteia.

La inițiativa Ordinului, a fost creat un fișier online care conține sondajul menționat. Membrii au fost invitați să prioritizeze subiectele, punctând de la 1 la 5 în funcție de gradul de importanță. Clasamentul s-a actualizat de fiecare dată prin adunarea punctelor.

Rezultatul sondajului este o listă sintetică cu 35 de subiecte prioritare, împărțite în două categorii principale: prima se referă la aspecte interne ale Ordinului și ale relației cu membrii săi și cea de-a doua la aspecte externe privind rolul și statutul OAR în raport cu alte organizații sau instituții, dar și cu societatea, în ansamblul său. 

Lista temelor prioritare propuse de membrii OAR, în urma primelor 545 de răspunsuri:

Probleme interne 

 • Formarea unei baze de date legislative și normative pe site-ul OAR 400
 • Onorariile arhitecților 336
 • Controlul calității proiectelor de arhitectură 336
 • Semnătura de complezență 317
 • Întocmirea de documente cadru pentru practicarea profesiei 311
 • Elaborarea de caiete de sarcini standard pentru categorii de lucrări 289
 • Conținut minim PT+DE 273
 • Elaborarea unei tipologii standard pentru redactarea planșelor desenate 235
 • Unificare site-uri OAR pentru norme, documente 232
 • Eficientizare OAR – administrație, legislație, comunicare 185
 • Comunicare mai eficientă cu membri OAR 185
 • Dovada OAR  177
 • Platformă online gestionată de OAR 165
 • Modificarea metodologiei de stagiu 141
 • Forum pentru arhitecți gestionat de OAR 140
 • Secțiune actualizată lunar cu inițiativele OAR 132
 • Stabilirea unui cartuș standard pentru DTAC 129
 • Drept de semnătură obligatoriu arhitecți de interior 116

Probleme externe

 • Implicare OAR în modificarea legislației 366
 • Armonizarea legislației în domeniul construcțiilor  331
 • Promovarea profesiei de arhitect 328
 • Depunere online documentație de avizare/autorizare 310
 • Actualizare P118 303
 • Revizuirea Legii nr. 50 privind autorizarea  282
 • Publicare online a documentației iei pentru consultare publică 277
 • Problematica monumentelor istorice și a zonelor protejate  269
 • Semnalare nereguli fond construit  256
 • Implicare OAR în planificare urbană 256
 • Colaborare cu Instituția Arhitectului- Șef 231
 • Inițiativa „Școli Sigure” 203
 • Comunicare cu cetățenii – arhitecți pentru comunitate 190
 • Acreditare OAR pentru arhitecții cu funcții publice în administrația publică locală 179
 • Acreditare OAR pentru arhitecții cu funcții publice în structurile Ministerului Culturii 177
 • Unificare OAR cu UAR 172
 • Înființare grup de lucru concursuri spațiu public 171
 • Cursuri post-universitate pentru lucrul în administrația publică 152
 • Revizuirea OAR a criteriilor de finanțare proiecte culturale 107

Ordinul a salutat și a sprijinit acest demers, iar propunerile din listă aparțin în mod exclusiv grupurilor de inițiativă ale arhitecților.

Concluziile urmează a fi prezentate în ședința Consiliului Național al OAR, trimise către filiale și membri și alocate grupurilor de lucru ale Ordinului, în funcție de domeniul abordat. Ulterior, OAR va răspunde temelor propuse și va comunica acțiunile viitoare. 

Fiecare contribuție din partea membrilor este foarte importantă pentru stabilirea direcțiilor prioritare, iar Ordinul mulțumește tuturor celor care, prin propuneri și acțiuni, se implică în viața organizației.

_____________________________________

SONDAJ ONLINE ADRESAT MEMBRILOR OAR

decembrie 2015

Contextul public recent a adus pe agenda publică de discuții numeroase probleme existente în funcționarea administrației, în special în domenii de interes pentru arhitecți precum autorizarea construcțiilor sau siguranța clădirilor la incendiu, pentru a numi câteva teme.

Mai mulți membri OAR au înaintat forurilor organizației propuneri de interes privind posibile acțiuni la nivel de organizație. Au fost identificate 35 de subiecte principale care coincid, în mare parte, cu ariile de acțiune ale Ordinului, dar sunt și sugestii noi, binevenite și care se constituie în contribuții valoroase pe agenda internă a dezbaterilor.

 

În acest sens a fost creată o PLATFORMĂ ONLINE cu temele propuse.
Această platformă poate fi accesată și completată, iar rezultatele finale ale sondajului vor fi prezentate membrilor Consiliului Național al OAR în prima ședință din 2016.
 

 

 
Reamintim că fiecare contribuție este importantă pentru stabilirea direcțiilor prioritare, iar Ordinul mulțumește tuturor membrilor care, prin propuneri și acțiuni, se implică în viața organizației.​