4:06PM

Studiu ACE impactul crizei economice asupra profesiei de arhitect, 2013

Consiliul Arhitectilor din Europa (ACE) continua sa examineze, din trei in trei luni, impactul real al crizei economice si financiare prezente asupra profesiei de arhitect din Europa.

Puteti descarca varianta in l. romana a ultimului studiu, elaborat la inceputul anului 2013, pe baza raspunsurilor, la un scurt chestionar, ale arhitectilor din intreaga Europa.

Descarca document…

 

 

12:45PM

Comisia Naţională de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate de coordonator naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, a solicitat Ordinului Arhitecţilor din România, ca Autoritate Competentă pentru recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale ale arhitecţilor din statele membre UE, propuneri şi observaţii la propunerea legislativă a Comisiei Europene de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. 

Click to read more ...

2:15PM

Recomandarile UNESCO privind peisajul istoric urban

1. În prezent, asistăm la cea mai mare migraţie umană din istorie. Mai mult de jumătate din populaţia lumii trăieşte în zone urbane. Zonele urbane îşi intensifică rolul de surse importante de dezvoltare şi centre de inovaţie şi creativitate, oferind oportunităţi de angajare şi educaţie şi răspunzând necesităţilor şi aspiraţiilor crescânde ale cetăţenilor.

 

2. Cu toate acestea, urbanizarea rapidă şi necontrolată poate avea adesea, ca rezultat, fragmentări sociale şi spaţiale, precum şi o deteriorare drastică a calităţii mediului urban şi a zonelor rurale adiacente. În mod evident, aceasta se datorează densităţii excesive a construcţiilor, existenţei clădirilor standardizate şi monotone, pierderii spaţiului şi facilităţilor publice,  infrastructurii inadecvate, sărăciei epuizante, izolării sociale şi unui risc crescut de dezastre datorate climei.

Click to read more ...

Page 1 2