« | Main | Buletin Informativ ACE Nr. 2/2014 »
12:02PM

Manifest pentru arhitectură responsabilă

Consiliul Arhitecților din Europa (ACE), Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA), Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din Franța (CNOA) și Consiliul Internațional al Arhitecților Francezi (CIAF) propun un Manifest care exprimă angajamentul arhitecților de a aborda provocările determinate de schimbările climatice.

Manifestul va fi prezentat oficial și discutat în cadrul conferinței internaționale ”Arhitectura, climatul viitorului”, care va avea loc la Cité de l’ Architecture din Paris, pe 30 nov. 2015, în ziua deschiderii Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP21).

Manifestul cuprinde recomandări esențiale pentru abordarea schimbărilor climatice prin intermediul mediului construit, atât din punct de vedere urbanistic, cât și al construirii. Se reamintește ca arhitectura, pe termen mediu si prin costuri reduse, este un factor determinant în procesul de reducere a emisiilor de gaze de sera si de adaptare a societății la efectele secundare inevitabile ale schimbărilor climatice.

Prin acest Manifest, cele patru organizații cer aplicarea de politici ferme pentru stoparea extinderii necontrolate a orașelor, eradicarea inechității privind alocarea resurselor, reducerea migrației climatice, anticiparea expunerii la riscuri naturale sau industriale si încetarea exploatării neraționale a resurselor naturale pe glob.

Manifestul poate fi semnat de arhitecți, în nume personal.

MANIFESTO FOR RESPONSIBLE ARCHITECTURE