Patrimoniul Cultural Național la Casa Mincu

Conferință de presă susținută de Ministrul Culturii Corina Șuteu joi, 12.05.2016

14.05.2016

Text: Iulia Cucu

Foto: Ștefan Ghenciulescu

_______________________________________ 

Ne dorim să construim forme de colaborare prin care Ministerul la nivelul INP-ului și cel al lucrului la Codul Patrimoniului dar și prin măsuri concrete, încearcă să avanseze în sensul unei soluții care să țină cont de toate aspectele sistemice ale problemei patrimoniului, de moștenirea, din păcate nu întotdeauna fericită, în materie de legislație, finanțare, administrație, cadru, și să creeze forme de colaborare originale care să devină cazuri de Bună Practică.

Ministrul Culturii, doamna Corina Șuteu

 

Joi 12 mai, 2016 Ordinului Arhitecților din România a avut onoarea să găzduiască o conferință de presă pe tema Patrimoniului Cultural Național, susținută de Ministrul Culturii, doamna Corina Șuteu.

Principalele teme abordate au fost măsurile legislative la care Ministerul Culturii lucrează în vederea ameliorării legislației privind protejarea monumentelor istorice, noul cadru normativ privind Programul Național de Restaurare, relansarea inițiativelor pentru Roșia Montană, noile amendamente la OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic, măsurile pentru inițierea procesului de revizuire a Listei indicative a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO și stadiul de redactare a Codului Patrimoniului Cultural Național.

Au fost prezenți alături de doamna Ministru, mai mulți specialiști din cadrul Ministerului și de la Institutul Național al Patrimoniului și anume: Secretarul de Stat Mihai Ghyka, responsabil pe Direcția Patrimoniului Cultural, arh. Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului, Edmond Niculușcă,  consilier al Ministrului, Adrian Bălteanu, membru al cabinetului ministerial și Florian Matei Popescu, membru al cabinetului ministerial, care fie au prezentat, fie au completat cu informații din domeniile lor de responsabilitate sau expertiză.

După o introducere în cadrul general al discuției, o reafirmare a faptului că Patrimoniul Cultural Național reprezintă unul dintre domeniile prioritate pentru Ministerul Culturii, în acest mandat, i s-a dat cuvântul domnului arhitect Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice – vizează finanțarea cu prioritate a lucrărilor de conservare și de scoatere din pericol a monumentelor istorice clasate în Lista Monumentelor Istorice. Programul este finanțat din fondurile alocate Ministerului Culturii, anual, de la bugetul de stat și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului. Una din problemele remarcate de INP a fost tocmai finanțarea anuală a acestui program ce generează imposibilitate de lucru propriu-zis pe o perioadă de circa 4 luni în fiecare an și duce la o degradare a monumentului. O soluție propusă a fost finanțarea pe perioadă mai lungă – de 4 ani, care ar duce la o eficientizare a cheltuielilor de restaurare și la o protejare a monumentelor asupra cărora se intervine. De asemenea s-au discutat și condițiile de înscriere în program precum și criteriile de alocare, alte surse de finanțare potențiale precum și metodele de intervenție în cazul monumentelor degradate ce se află în proprietate privată.

Un alt subiect prezentat a fost cel al măsurilor pentru inițierea procesului de revizuire a Listei indicative a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, cazurile celor două dosare respinse (Ansamblul Brâncuși din Târgu Jiu și Centrul Istoric al Sibiului) ce vor fi revizuite, precum și noile propuneri (ex. Roșia Montană și proiectul transnațional Frontierele Imperiului Roman).

Cea de-a doua prezentare i-a aparținut domnului Secretar de Stat Mihai Ghyka și a vizat subiectul Codului Patrimoniului. S-a vorbit despre ceea ce se poate face în timpul scurt avut la dispoziție de actualul Cabinet, elaborarea Tezelor Patrimoniului, adoptarea lor printr-o HG și asumare ministerială, precum și despre toți cei implicați în această inițiativă.

Al treilea subiect prezentat este cel al măsurilor concrete asumate de Minister în ceea ce privește protecția patrimoniului. S-au menționat 3 proiecte în care implicarea Ministerului este importantă și anume: Hanul Solacolu, Casa Nanu-Muscel și Moara lui Assan, acțiunile întreprinse pentru protejarea și revitalizarea acestora, metode și mecanisme de protecție a monumentelor, precum și s-a emis ideea concursului de arhitectură ca procedură standard în viitor, pentru piețele publice.

 

Statul prin Ministerul Culturii își asumă o responsabilitate în a încerca să restaureze locuri simbolice case care sunt de fapt focare și puncte de regenerare a unui întreg context urban.

Ministrul Culturii, doamna Corina Șuteu 

 

Puteți viziona conferința de presă aici.

_______________________________________

 Cadrul ales pentru această Conferință de Presă, Casa Mincu - sediul OAR este un exemplu de succes de revitalizare a unui monument istoric (Cod LMI 2004 B-II-m-B-19835) și se înscrie în direcția de recuperare a tradiției culturale și moștenirii spirituale autohtone.

Unul din primele exemple de arhitectură civilă realizată în București, ce se remarcă atât prin valoarea sa arhitecturală (fațadele reprezentând unul din primele exemple de arhitectură neoromânească), precum și prin cea memorială (locuința arhitectului și loc faimos de întâlnire a unor cercuri intelectuale ale vremii), clădirea aflată pe strada Arthur Verona nr. 19, a fost restaurată sub coordonarea domnului arhitect Șerban Sturdza și cu o contribuție puternică din partea întregului mediu arhitectural, o chestiune de mândrie profesională pentru breasla arhitecților.

Amplasarea sediului Ordinului Arhitecților din România în Casa arhitectului Ion Mincu (1852–1912), fondatorul curentului de arhitectură națională, al modernității arhitecturale românești și învățământului superior de arhitectură, este rezultatul opțiunii membrilor OAR de a valorifica acest spațiu memorial cu o puternică amprentă arhitecturală și culturală, reper în istoria arhitecturii românești.

 

Conferință de Presă - Patrimoniul Cultural Național

11.05.2016

foto: Andrei Mărgulescu

Joi, 12 mai, la orele 15.30, la Casa Mincu - sediul OAR, va avea loc o Conferință de Presă pe tema Patrimoniului Cultural Național susținută de doamna ministru Corina Șuteu.

Mai multe detalii despre subiectele ce vor fi discutate puteți găsi aici.

Cadrul ales pentru această Conferință de Presă, Casa Mincu - sediul OAR este un exemplu de succes de revitalizare a unui monument istoric (Cod LMI 2004 B-II-m-B-19835) și se înscrie în direcția de recuperare a tradiției culturale și moștenirii spirituale autohtone.

Amplasarea sediului Ordinului Arhitecților din România în Casa arhitectului Ion Mincu (1852–1912), fondatorul curentului de arhitectură națională, al modernității arhitecturale românești și învățământului superior de arhitectură, este rezultatul opțiunii membrilor OAR de a valorifica acest spațiu memorial cu o puternică amprentă arhitecturală și culturală, reper în istoria arhitecturii românești.

Unul din primele exemple de arhitectură civilă realizată în București, ce se remarcă atât prin valoarea sa arhitecturală (fațadele reprezentând unul din primele exemple de arhitectură neoromânească), precum și prin cea memorială (locuința arhitectului și loc faimos de întâlnire a unor cercuri intelectuale ale vremii), clădirea aflată pe strada Arthur Verona nr. 19, a fost restaurată sub coordonarea domnului arhitect Șerban Sturdza și cu o contribuție puternică din partea întregului mediu arhitectural, o chestiune de mândrie profesională pentru breasla arhitecților.