Rezultate Concurs
*8.04.2014 - Vă invităm să participati la festivitatea de premiere a concursului “Amenajarea si consolidarea sediului Filialei Teritoriale Bucureşti a O.A.R. din strada Sf. Constantin nr.32 - proiect tehnic”.
Evenimentul va avea loc joi 10 aprilie 2014, ora 16:30, în Sala de expozitie aflată la parterul Universitătii de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti, care găzduieste expozitia lucrărilor participante la concurs.
————————————————————————————-
*1.04.2014 - proces-verbal jurizare cu erata
Dintr-o eroare materiala, la redactarea procesului-verbal a fost transcris gresit totalul punctajelor pentru proiectele 62 si 94, in tabelul de la pagina 3. Se publica procesul-verbal cu erata
———————————————————————————-
*31.03.2014 - Rezultatele jurizarii concursului

 

Anunturi

*19.03.2014 - Predarea proiectelor se va face conform art. 3.7.2-3.7.3 ale Regulamentului concursului. Proiectele vor depuse direct la secretariatul de primire organizat la sediul Ordinului Arhitecţilor din România, Str. Pictor Arthur Verona nr. 19, Bucureşti sau vor fi expediate prin poştă/curier pe adresa poştală: Ordinul Arhitecţilor din România, Str. Pictor Arthur Verona nr. 19, cod poştal 010312, Bucureşti, sector 1.
Data şi ora limită de predare a proiectelor la secretariat sau de depunere la oficiul poştal/curier - joi 20.03.2014, ora 16.00.

————————————————————————————————————-

* 17.03.2014 - Se completează art. 3.6.6 al Regulamentului astfel:
Se vor evita prezentări grafice foarte personalizate, introducerea de motto-uri, sigle care să pericliteze asigurarea anonimatului. Exceptate sunt sigla OAR şi sigla Anualei de Arhitectură Bucureşti. Nu se vor utiliza afişe sau postere ale unor evenimente sau expoziţii concrete organizate de OAR sau de Filiala Teritorială Bucureşti.

21.02.2014 - INTREBARI SI RASPUNSURI, RUNDA FINALA, 24.02.2014

* 23.01.2014 - ANEXA 4 se inlocuieste cu ANEXA 4A care cuprinde, in format PDF si DWG, releveul constructiei existente cu incinta modificata conform coordonatelor din planul topografic cuprins in documentatia cadastrala

Descarca ANEXA 4A

——————————————————————————

INTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI, RUNDA EXTRAORDINARĂ – 17.01.14 

* La solicitarea unor concurenti care doresc clarificari privind eligibilitatea, in 17.01.2014 se va publica o runda extraordinara de raspunsuri la intrebari.

 

 

CONCURS DE SOLUTII

Amenajarea şi consolidarea sediului Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR
din Str. Sf. Constantin nr. 32 – PROIECT TEHNIC

 

Întrucât sediul Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România din str. Academiei 18-20 nu mai poate asigura o funcţionare optimă pentru arhitecţii Filialei (circa 3500 de membri în decembrie 2013) şi nici pentru relaţia sa cu publicul, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei a decis în reuniunea din 16 aprilie 2013 achiziţionarea unui imobil aflat în Str. Sf. Constantin nr. 32, sectorul 1, Bucureşti, care prin lucrări de consolidare şi reamenajare să asigure atât spaţii adecvate serviciilor Filialei, cât şi reprezentativitate organizaţiei în raport cu instituţiile statului şi cu publicul capitalei.

Având în vedere că OAR – Filiala Bucureşti „este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget propriu, autonomă, având rolul de a reprezenta, promova şi proteja la nivelul Municipiului Bucureşti interesele profesiei de arhitect ”, noul sediu trebuie să asigure spaţii pentru activităţile curente, de natură administrativă ale organizaţiei, dar şi pentru desfăşurarea de activităţi profesionale şi culturale cum ar fi: expoziţii-concurs de arhitectură, cursuri de pregătire profesională continuă, studii pe teme de specialitate, simpozioane, dezbateri şi prezentări pe teme culturale sau profesionale ş.a. (vezi art. 3 din Regulamentul Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR).

Scopul concursului este selectarea unui proiect care să propună o soluţie cât mai adecvată de amenajare a imobilului din str. Sf. Constantin nr. 32, conferind sediului Filialei OAR o imagine reprezentativă în cadrul urban în care se situează. Corelat cu propunerea de refuncţionalizare a imobilului se solicită ca o cerinţă esenţială şi soluţia tehnică de consolidare a clădirii existente. Ea va constitui o piesă foarte importantă a concursului, soluţia de consolidare propusă de concurenţi oferind libertatea de exprimare a unei concepţii contemporane de amenajare a spaţiilor filialei.

Concursul de soluţii este iniţiat şi organizat de către Filiala Teritorială Bucureşti a OAR în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România, ca o competiţie deschisă, accesibilă arhitecţilor membri ai OAR, într-o singură fază şi în limba română.

Premiile şi menţiunile acordate sunt:

- premiul I                  4000 Euro

- premiul II                 2500 Euro

- premiul III                1500 Euro

- două menţiuni         500 Euro fiecare.

 

Juriul concursului

Membri titulari:

1. arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte OAR 

2. prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu, rectorul UAUIM

3. ing. Dorin Lazăr

4. conf. dr. arh. Dan Marin, FTB-OAR

5. prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, preşedinte FTB-OAR

6. arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte OAR

7. arh. Liviu Zăgan

Membri supleanţi:

1. conf. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, decanul Facultăţii de Arhitectură de Interior, UAUIM;

2. ing. Ioan Sora

 Calendarul concursului

* Festivitatea de premiere se va programa după soluţionarea contestaţiilor.

Data şi ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.


DOCUMENTAŢIA DE CONCURS

NUME DOCUMENT DESCARCA
Secţiunea A - Regulamentul concursului
Secţiunea B - Formularul tip de participare
Secţiunea C - Tema concursului
Secţiunea D - Anexe la temă
                 Anexa 1 – Certificatul de urbanism
                 Anexa 2 – Extras din PUZ Zone protejate  
                 Anexa 3 – Suporturi topografice  
                 Anexa 4 – Releveul construcţiei existente  
                 Anexa 5 – Documentar foto          
                 Anexa 6 – Raport preliminar de expertiză tehnică
                 Anexa 7 – Studiu geotehnic
Secţiunea E - Borderoul de verificare piese proiect
Secţiunea F - Contractul de proiectare

 

Puteti descarca toata documentatia concursului de aici :