CONCURS DE SOLUŢII

Amenajarea spaţiului suprateran

Parcaj Universitate

 

VEZI AICI REZULTATELE JURIZARII CONCURSULUI ! 

CONCURS DE SOLUŢII

„Amenajarea spaţiului suprateran Parcaj Universitate: proiect tehnic”

Concursul este prilejuit de demararea în anul 2010 a şantierului pentru realizarea unui parcaj subteran în spaţiul Pieţei Universităţii. Lucrările de excavaţii pentru parcajul subteran au constituit şi punctul de pornire a cercetării arheologice, această zonă fiind cuprinsă în centrul istoric al Bucureştiului.

Întrucât proiectul acestui parcaj subteran a fost întocmit cu derogări de la prevederile Planului de Urbanism Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în 2010, Filiala Teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România a solicitat autorităţilor:

  • blocarea lucrărilor deoarece relaţiile cu spaţiul suprateran pe care le-au impus soluţiile tehnice ale subsolului erau nefireşti şi puteau afecta ansamblul urban al pieţei
  • organizarea unui concurs internaţional de arhitectură care să confere soluţii contemporane de punere în valoare a pieţei şi transformării ei într-o arie pietonală de care Bucureştiul duce lipsă.

Piaţa Universităţii face parte dintr-un ansamblu reprezentativ de pieţe şi spaţii publice urbane situat la intersecţia celor două axe majore de circulaţie care străbat Bucureştiul: axa nord-sud – Bd. Bălcescu-Bd. Brătianu – şi axa vest-est – Bd. Regina Elisabeta-Bd. Carol. Spaţiu cu caracter iconic, Piaţa Universităţii este unul dintre puţinele locuri publice de mare calitate din Bucureşti. El este rezultatul contribuţiei atente, desfăşurate de-a lungul a mai multor decenii, a unora dintre cei mai cunoscuţi arhitecţi, sculptori şi peisagişti din ţară şi străinătate.

Concursul de soluţii este iniţiat şi organizat de către Primăria Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) şi Filiala Bucureşti a OAR, ca o procedură de achiziţie publică, urmată de negociere fără publicarea unui anunţ de participare cu câştigătorul desemnat de juriu, care conduce la atribuirea contractului de servicii de proiectare. Concursul este organizat într-o singură fază, în limba română şi limba engleză şi este deschis arhitecţilor din România, ţările membre ale Uniunii Europene şi Confederaţia Elveţiană.

Membrii juriului sunt: Arh. Luigi Snozzi (Elveţia), Dr. Arh. Luis F. P. Conceição (Portugalia), Arh. Angelo Rovenţa (Austria), Dr. Arh. Zeno Bogdănescu (Romania), Dr. Arh. Nicolae Lascu (Romania), Arh. Eugen Pănescu (Romania) şi Arh. Gheorghe Pătraşcu, Primăria Municipiului Bucureşti.

Din punct de vedere financiar, Primăria Municipiului Bucureşti pune la dispoziţie fondul total de premii de 200.000 lei şi finanţarea serviciilor de proiectare de maxim 500.000 lei (incl. TVA). Coorganizatorul, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) şi Filiala Bucureşti a OAR, asigură organizarea concursului cu fonduri acordate de Uniunea Arhitecţilor din România şi de sponsorul unic al concursului, compania Wienerberger Romania.

Acest site este pagina oficială a concursului, în versiuni română şi engleză şi va include toate informaţiile necesare concurenţilor şi documentaţia de concurs.

Juriul concursului

Juriul este alcătuit din 7 titulari + 2 supleanţi.

Membri titulari:

1. Arh. Luigi Snozzi (Elveţia)

2. Dr. arh. Luis F. P. Conceição (Portugalia)

3. Arh. Angelo Rovenţa (Austria)

4. Dr. arh. Zeno Bogdănescu, reprezentant al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti (România)

5. Dr. arh. Nicolae Lascu, reprezentant al Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR (România)

6. Arh. Eugen Pănescu, reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România (România)

7. Arh. Gheorghe Pătraşcu, reprezentant al Municipiul Bucureşti (România)

Membri de rezervă:

1. arh. Nemeş Karoly

2. arh. Diana Olteanu

 

Calendarul concursului

Data şi ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României (GMT + 2h). 

 

Premii

Premiile acordate sunt: 

            - premiul I : 60.000 lei

            - premiul II : 45.000 lei

            - premiul III : 35.000 lei

            - trei menţiuni a cate 20.000 lei fiecare

 


 

Anexa 1 - Tema 

Anexa 2 - Regulament 

Anexa 3 - Piese Desenate 

Anexa 4 - Documente Urbanistice 

Anexa 5 - Studiu Istoric

Anexa 6 - Fotografii

DOCUMENTE SUPLIMENTARE :

  • RASPUNSURI LA INTREBARI - RUNDA I
  • RASPUNSURI LA INTREBARI - RUNDA II 
  • FORMULAR - SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
  • ADRESA MCPN - ADRESA MONUMENTE ISTORICE 
  • PUZ ZONE PROTEJATE
  • PUZ METROU LINIA 5 TRONSON UNIVERSITATE

 

 

 

CONCURSURI >