Anunțuri


REZULTATE CONCURS NOUL MNIR //
NEW MNIR COMPETITION RESULTS

 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

CALL FOR PAPERS - TERMEN ÎNSCRIERE 11 MAI

__________________________________

CONCURS INTERNAȚIONAL DE ARHITECTURĂ

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
___________________________________
__________________________________

ASPECTE FISCALE SPECIFICE BIA

studiu contractat de OAR și realizat de firma de consultanță ENSIGHT

_______________________________________

sondaj online
PRIORITĂȚI ALE MEMBRILOR OAR
_______________________________________

 

 

 

 

VIZIUNEA OAR

Ordinul Arhitecţilor din România aspiră la dezvoltarea unei comunităţi profesionale închegate și responsabile, ghidată de codul etic (deontologic) al profesării arhitecturii ca artă liberală în România. Focalizarea resurselor pe promovarea și consolidarea arhitecturii de calitate în toate formele și manifestările sale va eleva Ordinul la statutul de voce unitară a profesiei la nivel de comunitate, pe plan naţional și internaţional.

MISIUNEA OAR

OAR se dedică în întregime reglementării profesiei de arhitect, subliniind importanţa valorilor morale și deontologice, a bunelor practici, a așteptărilor înalte, a creativităţii și, nu în ultimul rând, a provocărilor academice.

Ordinul își asumă misiunea de a crea mediul legislativ, profesional și competițional necesar atingerii excelenței în cadrul multiplelor contexte ale profesiei de arhitect. 

ISTORIC AL ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

Ordinul Arhitecţilor din România a luat fiinţă în 2001. Într-o primă etapă, OAR și-a concentrat eforturile asupra organizării comunităţilor regionale de arhitecţi în filiale liber constituite. În 2002, OAR își face primul bilanţ organizatoric naţional și adoptă regulamente de funcţionare și un cod deontologic al profesiei. Reglementarea accesului la profesie și comportamentul pe piaţă, marcat de noul concept legal al dreptului de semnătură, au fost principalele teme de interes în anii ce au precedat explozia sectorului construcţiilor în România. Anul 2004 a adus o serie de schimbări legislative care au impus completarea și modificarea legii 184. []

Anul 2007 a adus întregii bresle a arhitecţilor o confruntare fără precedent, ca urmare a iniţiativei politice plasate sub eticheta de Codul construcţiilor, iniţiativă a cărei aprobare ar fi avut ca efect o dereglementare a profesiei. Breasla arhitecţilor a reacţionat unitar, OAR, UAR, RUR și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” aliindu-se pentru a prezerva atributele și valorile profesiei de architect în România. []

În anul 2008, Ordinul a propus prima declaraţie politică pentru arhitectură (Declaraţia de la Cluj, “SOS dezvoltarea urbană din România”), urmată de promovarea valorilor arhitecturii, în 2009 (Declaraţia de la Braşov pentru arhitectură sustenabilă în România), de prezentarea de cercetări ale stării profesiei, în 2010 (Arhitect în România - studiu de fundamentare a unei politici pentru arhitectură), de conferinţe menite să atragă atenţia asupra spaţiului public, în 2011 (Conferinţa de la Sinaia), să militeze pentru noul rol al arhitectului, în 2012 (conferinţa de la Bucureşti – “Un alt fel de arhitect”) sau să investigheze relaţia fundamentală dintre arhitect şi client, în 2013 (conferinţa “Arhitectura şi banii”, Timişoara)

 

FORURI ALE ORDINULUI

COLEGIUL DIRECTOR

Arh. Șerban Țigănaș - președinte

Arh. Ion Andriu - vicepreședinte, coordonator al domeniului Legislație și Regulamente

Arh. Iulia Stanciu - vicepreședinte, coordonator al domeniului Educație, stagiu și Formare profesională continuă

Arh. Doina Butică - trezorier, coordonator al domeniului Economia Ordinului

Arh. Ștefan Ghenciulescu - vicepreședinte, coordonator al domeniului Comunicare și Imagine

Arh. Rudolf Graef - vicepreședinte, coordonator al domeniului SIC și Exercitarea profesiei

Arh. Ana Maria Zahariade - vicepreședinte, coordonator al domeniului Concursuri, Parteneriate și Relația cu membrii OAR

____________________________

COMISIA NAȚIONALĂ DE ACORDARE A DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ

din sesiunea septembrie 2015

Arh. Bogdan Traian Bogoescu - preşedinte

Arh. Călin Negoescu - vicepreşedinte

Arh. Iulia Stanciu - vicepreşedinte

Arh. Adrian Spirescu

Arh. Adrian Borda

Arh. Bogdan Demetrescu

Arh. Miklos Kollo

Arh. Cristina Mareş

Arh. Marius Miclăuş

Arh. Ştefan Paskucz

Arh. Vlad Rusu

Arh. Daniel Vişan

Arh. Liviu Zăgan

_____________________________